Synchredible  5.201

Synchredible 5.201

ASCOMP Software GmbH – 2,9MB – Freeware – Windows
ra khỏi 7 phiếu
5 Stars User Rating
Synchredible synchronizes your data/folders the easy way: several assistants support you on defining scheduled jobs for data synchronisation and data backup. Network support is integrated for data synchronisation between local area networks (LAN).

Synchredible supports both synchronisations in one and two directions. Our software recognizes any changes automatically and creates protocols of new and changed data.

You can use Synchredible not only for data synchronisation of files and/or folders, but also for data backup operations onto internal or external drives (USB1.1/2.0 supported).

Tổng quan

Synchredible là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ASCOMP Software GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 251 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Synchredible là 5.201, phát hành vào ngày 19/04/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

Synchredible đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,9MB.

Người sử dụng của Synchredible đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Synchredible!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 251 UpdateStar có Synchredible cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại