Synchredible 4.214

Synchredible 4.214

ASCOMP Software GmbH – 2,9MB – Freeware – Windows
ra khỏi 7 phiếu
5 Stars User Rating
Synchredible đồng bộ hóa dữ liệu/thư mục của bạn một cách dễ dàng: một số trợ lý hỗ trợ bạn xác định các công việc theo lịch trình để đồng bộ hóa dữ liệu và sao lưu dữ liệu. Hỗ trợ mạng tích hợp đồng bộ hóa dữ liệu giữa các mạng cục bộ (LAN).

Synchredible hỗ trợ cả hai synchronisations trong một và hai hướng. Phần mềm của chúng tôi nhận ra bất kỳ thay đổi tự động và tạo ra các giao thức mới và thay đổi dữ liệu.

Bạn có thể sử dụng Synchredible không chỉ đồng bộ hóa dữ liệu tập tin hoặc thư mục, mà còn cho các hoạt động sao lưu dữ liệu lên ổ đĩa nội bộ hoặc bên ngoài (USB1.1/2.0 được hỗ trợ).

Tổng quan

Synchredible là một Freeware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi ASCOMP Software GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 377 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Synchredible là 5.203, phát hành vào ngày 10/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007.

Synchredible đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,9MB.

Người sử dụng của Synchredible đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Synchredible!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 377 UpdateStar có Synchredible cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại